ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54

วันนี้(1 มี.ค. 61 เวลาประมาณ 16.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 4...

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ 01/03/ 2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา &#8220...

ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดตาขุน

วันนี้(1 มี.ค 61 เวลา 07.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายอดิสันต์ รัตนบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่เขื่อนร...

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐

เมื่อวันที่ 27 กพ.61 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐ โดยได้แวะเยี่ยมบ้านที่สร้างให้เนื่องจากปร...

ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน วันนี้(23 ก.พ.61) นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้...

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561 หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ บ่ายวันนี้(26 ก.พ.61) ที่ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจั...

การพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ ได้พบสร้อยคอท...

เปิดการศึกษา อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/61

วันนี้(26 กุมภาพันธ์ุ 2561) เวลา 10.00 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีมอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการศึกษา อบรมหลักสู...

จับอีกแล้วดอกเบี้ยรายวันเมืองคีรีนคร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

จับอีกแล้วดอกเบี้ยรายวันเมืองคีรีนคร💥 เมื่อวันที่ 23กุมภาพนธ์61เวลา 17.15น. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้การอำนวยการของนายชาญวิทย์ สิร...