ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2661) เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัด นายส...

จิตอาสาอำเภอท่าชนะทำความสะอาดบริเวณชายหาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน

8 ก.พ.61 นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256...

อำเภอท่าชนะจัดโครงการจิตอาสาบริเณชายหาดสำเร็จ

7 ก.พ.61 นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นายปิยะ วัฒนปรีชาพงศ์ ปลัดอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2...

การแก้ไขปัญหากรณีบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินการในไทยกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดในคนงานไทย

วันนี้ 07/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้มอบหมาย นายวิระชัย ชุมแก้ว ป.หน.กง.ปค. ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ในการดำเนินงานตามข้อสั...

แถลงข่าวจับกุมร่วมเจ้าหน้่าที่ตำรวจ สภ.พุนพิน ได้จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่

วันนี้ 7 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. ร่วมแถลงข่าวจับกุมร่วมกับ พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ 8 และตำรวจภูธรจังหวัดฯ สนง.ปปส.ภ.8 มณฑลทหารบกที่ 45 ฯลฯ ตามที่ ตร.ภ...

โครงการ “จิบน้ำชา อาสาคลายทุกข์”ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน

วันนี้(7 กพ. 61 เวลา 07.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมนายอดิสันต์ รัตนบุรี ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลพรุไทยและปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ได้เ...

อำเภอคีรีรัฐนิคมร่วมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำ...

จิตอาสา ของอำเภอท่าฉางโดยร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายโกศลลาด

วันที่ 2 ก.พ.61 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามแผนดำเนินกงานโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนปฏิ...

ตร.สภ.เกาะพะงัน ประชุมร่วมเพื่อกำหนด มาตราการและแก้ไขปัญหาต่างชาติประกอบกิจการรถเช่า

วันที่ 2 ก.พ. 61 เวลา 13:00-14:00 น. นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน ได้สั่งการให้นายฉลอง พรหมจรรย์ ปลัดอำเภอเกาะพะงัน สมาชิก อส. ร่วมกับทหารชุด ชป.กกล.รส.ทภ.4 ส่วนหน้า ตร.ท่อ...

โครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 64/2561

วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนั...