Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดและประดับเข็มฯ การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/2561

วันนี้(09 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดและประดับเข็มฯ กา...

จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นท...

ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

วันนี้(5 มี.ค.2561)เวลา 11.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน...

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันนี้(2 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระรา...

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54

วันนี้(1 มี.ค. 61 เวลาประมาณ 16.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 4...

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ 01/03/ 2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา &#8220...

ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดตาขุน

วันนี้(1 มี.ค 61 เวลา 07.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายอดิสันต์ รัตนบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่เขื่อนร...

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐

เมื่อวันที่ 27 กพ.61 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐ โดยได้แวะเยี่ยมบ้านที่สร้างให้เนื่องจากปร...

ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน วันนี้(23 ก.พ.61) นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้...