Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ

จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเวียงสระ

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2562 อ.ดอนสัก

คลิ๊กที่นี่  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562 อำเภอดอนสัก