Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอบ้านนาสาร ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (13 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพ...

อำเภอบ้านนาเดิม ได้ร่วมกันสมทบทุนงบประมาณจัดสร้าง บ้านสำเร็จรูปขนาด3*3 เมตร วัสดุโครงสร้างเหล็ก หลังคาและผนังเมทัลชีท ราคารวมติดตั้ง ขนส่ง ประมาณ25000 บาท

(13กพ61) นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำนันตำบลบ้านนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมส่งมอบบ้านอาศัยให้กับนายประเสริฐ แซ่จั้ง อา...

นายอำเภอบ้านนาเดิม พี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ

วันนี้ 13/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์นายอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ โดยได้รับการสนับสน...

นายอำเภอเกาะสมุย ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นอ.เกาะสมุย นางกรกมล ยุติธรรม นายกกิ่งกาชาดเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต...

นายอำเภอบ้านนาสาร ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

วันนี้ (12 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายสำนวน ทองศรี ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ฯ เจ้าหน้าที่ อสม. ออกพ...

นายอำเภอเคียนซามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

วันนี้ 12 กพ 61 เวลา 13.00 น. นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่ อสม. และรพ.เคียนซา ออกเยี่ยมเยียน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่กลุ่มผ...

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของผู้สูงอายุ ชมรมคนรักในหลวงบ้านคลองน้ำดำ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

วันนี้ 13/02/2561 นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้มอบหมายนายวิระชัย ชุมแก้ว ปลัดอาวุโส, ปลัดธนิตย์ชัย เทือกสุบรรณ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของผู้สูงอายุ ชมรมคนรักในหลวงบ้านคลองน้ำด...

อำเภอวิภาวดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนท่านหญิงวิภา

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561)เวลา09.10 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เรา...

อำเภอพนม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนา เส้นทางถนนและบริเวณพื้นที่โดยรอบบริเวณแปลงพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันนี้ (๑๐ ก.พ. ๖๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ‎นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา...

ตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

(12.ก.พ.๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่า...