Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(25) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 22) ลว.31 พ.ค.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 3 + มาตรการ) (24) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 21) ลว.27 พ.ค.63 (มาตรการผ่อนคลายร้านอาหารในห้าง) (23...

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรว...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2562 อ.ดอนสัก

คลิ๊กที่นี่  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562 อำเภอดอนสัก