Author: admin

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

การจดทะเบียนขยายเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวฯ

1478070378_231652

การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ…

1477488477_745805

นายประเวศ  ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร     ณ วัดไตรธรรมาราม

ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม

37654

วันที่13 ต.ค. 59 ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์)เดินทางมาตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิด และรับฟังข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ.ชัยบุรีและ พนม ที่ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

1477468358_25296
นายศุภวัชร  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สำนักสงฆ์เขาขา หมู่ที่ 13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี