ระบบตรวจสอบข้อมูลหมู้บ้านสีฟ้า

ระบบตรวจสอบข้อมูลหมู้บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด 19 เป็นการรายงานยอดผู้ป่วยสะสมของแต่ละหมู่บ้าน สะสมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน และสถานะของแต่ละหมู่บ้าน เช่น สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม สีแดง สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละหมู่บ้านได้ตามลิ้ง

You may also like...