ขอแสดงความยินดีกับเสมียนตราจังหวัด และหน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนายธรรมเนียม บำรุง ตำแหน่ง หน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม และนางปัทมา เพชรพรหม ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563

You may also like...