Daily Archive: กุมภาพันธ์ 15, 2021

🏆ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครองจำนวน 16 รายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ) ประจำปี 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน  7 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริย...