Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2021

ขอแสดงความยินดีกับเสมียนตราจังหวัด และหน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนายธรรมเนียม บำรุง ตำแหน่ง หน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม และนางปัทมา เพชรพรหม ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับพระราชทา...

🏆ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครองจำนวน 16 รายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ) ประจำปี 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน  7 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริย...