ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะิสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สมาชิกกองอาสารักาาดินแดน (ชาย) ปี2564