โครงการการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครองฯ

12 พ.ย.61 เวลา 09.30 น.

นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธิเปิดและกล่าวรายงานโครงการการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี , อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ผู้อำนวยการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และนายอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการประสานงานระหว่างที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับศาลยุติธรรม เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง , พุนพิน , กาญจนดิษฐ์ , บ้านนาเดิม , ดอนสัก , บ้านตาขุน , พนม , คีรีรัฐนิคม) ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบแนวทางปฏิบัติ และแนวทางการขับเคลื่อนการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง ในข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

You may also like...