ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

วันนี้(5 มี.ค.2561)เวลา 11.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี. ค. 2561 โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.สฎ. เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องบัวผุด จ. สฎ.

You may also like...