จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ชั้น2 เปิดให้บริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น.

You may also like...