Daily Archive: มีนาคม 12, 2018

พิธีปิดและประดับเข็มฯ การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/2561

วันนี้(09 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดและประดับเข็มฯ การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ชั้น2 เปิดให้บริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น.

ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

วันนี้(5 มี.ค.2561)เวลา 11.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี. ค. 2561 โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.สฎ. เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องบัวผุด จ. สฎ.