เปิดการศึกษา อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/61

วันนี้(26 กุมภาพันธ์ุ 2561) เวลา 10.00 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีมอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการศึกษา อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/61 ณ วิทยาลัยการปกครอง ต ขุนทะเล อ เมืองสฎ จ สุราษฎร์ธานี

You may also like...