ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ 01/03/ 2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชโลตตมาราม(วัดน้ำฉ่า) อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

You may also like...