ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันนี้(2 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...