รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐

เมื่อวันที่ 27 กพ.61 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐ โดยได้แวะเยี่ยมบ้านที่สร้างให้เนื่องจากประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์

You may also like...