ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54

วันนี้(1 มี.ค. 61 เวลาประมาณ 16.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54 จึงได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และ เทศบาลตำบลบ้านตาขุน พร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม เข้าระงับเหตุ สามารถระงับเหตุได้ เหตุการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และเจ้าบ้าน ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ ด้วยจึงขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เทศบาลตำบลบ้านเชียวหลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ

You may also like...