ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ ได้พบสร้อยคอทองคำ จำนวน ๑ เส้น แล้วนำมอบคืนเจ้าของ ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอไชยา ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

You may also like...