การพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายบุญรอด เวชสุวรรณ ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

 

You may also like...