Daily Archive: มีนาคม 2, 2018

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันนี้(2 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54

วันนี้(1 มี.ค. 61 เวลาประมาณ 16.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล เขาวง ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสวนยางพาราชาวบ้าน ริมถนน 401 กิโลเมตรที่ 54 จึงได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และ เทศบาลตำบลบ้านตาขุน พร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม เข้าระงับเหตุ สามารถระงับเหตุได้ เหตุการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และเจ้าบ้าน ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ ด้วยจึงขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เทศบาลตำบลบ้านเชียวหลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ 01/03/ 2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชโลตตมาราม(วัดน้ำฉ่า) อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดตาขุน

วันนี้(1 มี.ค 61 เวลา 07.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายอดิสันต์ รัตนบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่เขื่อนรัชชประภา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดตาขุน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐

เมื่อวันที่ 27 กพ.61 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๖๐ โดยได้แวะเยี่ยมบ้านที่สร้างให้เนื่องจากประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์

ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้(23 ก.พ.61) นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาชุมชนสะพานหนึ่ง เขตเทศบาลเมืองนาสาร ตำบลนาสาร และศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืน ระดับตำบล และร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานใน 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,038 หมู่บ้าน 247 ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561 หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

บ่ายวันนี้(26 ก.พ.61) ที่ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การรับบริจาคโลหิต ซุ้มนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP การแสดงมหรสพ แสง สี เสียงบนเวที และการออกร้านนาวากาชาด เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจแก่คณะทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ พิธีการในวันเปิดงาน พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง การออกรางวัลสลากกาชาด ร้านนาวากาชาด การจัดนิทรรศการ/ร้านค้า กิจกรรมการแสดง การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต เป็นต้น โดยกำหนดรับบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจกาชาด” ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประขาสัมพันธ์เชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ได้เข้าร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลดังกล่าวโดยพร้อมกัน

การพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายบุญรอด เวชสุวรรณ ณ ที่ทำการกำนัน ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคม แก่นางภูริชา ภิญโญ ได้พบสร้อยคอทองคำ จำนวน ๑ เส้น แล้วนำมอบคืนเจ้าของ ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอไชยา ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เปิดการศึกษา อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/61

วันนี้(26 กุมภาพันธ์ุ 2561) เวลา 10.00 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีมอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการศึกษา อบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/61 ณ วิทยาลัยการปกครอง ต ขุนทะเล อ เมืองสฎ จ สุราษฎร์ธานี