โครงการทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

วันนี้ เวลา09.30 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการและ สนง ยุติธรรม จ สฎ ณ รร ไดมอนด์ อ เมือง สฏ

You may also like...