ประธานเริ่มต้นกิจกรรม kick off เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 21ก.พ.61 เวลา 08.09 น.นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานเริ่มต้นกิจกรรม kick off เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หน.ส่วนราชการ ผจก.ธกส. ออมสิน สาขาท่าฉาง ส่งทีมขับเคลื่อนฯระดับตำตล ของอำเภอท่าฉาง 6 ตำบล 6 ทีม ลงพื้นที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 1

You may also like...