จิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (15 กพ 2561) เวลา 13.30 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาสำนักสงฆ์บ้านถ้ำพระ โดยการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 5 และถมถนนบริเวณที่เป็นหลุม/บ่อในพื้นที่หมู่ที่ 1 และช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

You may also like...