Daily Archive: กุมภาพันธ์ 28, 2018

จิตอาสา ประมาณ 200 คน ร่วมพัฒนาวัดจันทาวาส ต.ท่าทอง

วันนี้ (21 กพ.) ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์  นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้นำจิตอาสา ประมาณ 200 คน ร่วมพัฒนาวัดจันทาวาส ต.ท่าทอง และออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มที่ อบต.ท่าทอง

 

 

โครงการทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

วันนี้ เวลา09.30 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการและ สนง ยุติธรรม จ สฎ ณ รร ไดมอนด์ อ เมือง สฏ

ประธานเริ่มต้นกิจกรรม kick off เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 21ก.พ.61 เวลา 08.09 น.นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานเริ่มต้นกิจกรรม kick off เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หน.ส่วนราชการ ผจก.ธกส. ออมสิน สาขาท่าฉาง ส่งทีมขับเคลื่อนฯระดับตำตล ของอำเภอท่าฉาง 6 ตำบล 6 ทีม ลงพื้นที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 1

ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษบทบาทของนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินและนโยบายของกรมการปกครองตามโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๔) โดย น.ส.รฌทร สงวนพงศ์ ผอ.สรท. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (15 กพ 2561) เวลา 13.30 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาสำนักสงฆ์บ้านถ้ำพระ โดยการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 5 และถมถนนบริเวณที่เป็นหลุม/บ่อในพื้นที่หมู่ที่ 1 และช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน