นายอำเภอพนม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวการท่องเที่ยวชุมชน

วันนี้(13 ก.พ.61) เวลา 17.00 น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวการท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ตอนฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาน้ำท้วม และการสร้างแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

You may also like...