นายทะเบียนอำเภอพุนพิน ได้รับจดทะเบียนสมรส พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 นายจเร ขวัญเกิด นายทะเบียนอำเภอพุนพิน ได้รับจดทะเบียนสมรส พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน เนื่องในเทศกาลแห่งความรักเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของประชาชน พร้อมสร้างความประทับใจต่อหน่วยงานราชการ โดยสำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น จำนวน 25 คู่

You may also like...