นายทะเบียนอำเภอท่าฉาง ได้รับจดทะเบียนสมรสพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายทะเบียนอำเภอท่าฉาง ได้รับจดทะเบียนสมรสพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอท่าฉาง เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของประชาชนพร้อมทั้งสร้างความประทับใจต่อหน่วยงานราชการ

You may also like...