Daily Archive: กุมภาพันธ์ 27, 2018

อำเภอวิภาวดีจัดงานวันสดุดีวีรกรรม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2561

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) อำเภอวิภาวดีจัดงานวันสดุดีวีรกรรม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวประกาศสดุดีวีรกรรม และถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 41 ปี และอำเภอวิภาวดีได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรียานันทนา รังสิต ธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายทะเบียนอำเภอพุนพิน ได้รับจดทะเบียนสมรส พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 นายจเร ขวัญเกิด นายทะเบียนอำเภอพุนพิน ได้รับจดทะเบียนสมรส พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน เนื่องในเทศกาลแห่งความรักเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของประชาชน พร้อมสร้างความประทับใจต่อหน่วยงานราชการ โดยสำนักทะเบียนอำเภอพุนพิน มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น จำนวน 25 คู่

นายอำเภอพนม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ครอบครัวและเด็กนักเรียนที่ถูกรุมทำร้าย

วันนี้(13 ก.พ. 61) เวลา 16.30 น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้นำท้องที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ครอบครัวและเด็กนักเรียนที่ถูกรุมทำร้าย ที่กำลังตกเป็นข่าวใน social network ทั้งนี้ อาการปัจจุบันของเด็กดังกล่าวได้ดีขึ้นตามลำดับ สามารถพูดคุยได้ตามปกติ มีเพียงแต่อาการชาตามร่างกายด้านซ้าย ซึ่งยังต้องได้รับการบำบัดรักษาอาการดังกล่าวต่อไป

นายอำเภอพนม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวการท่องเที่ยวชุมชน

วันนี้(13 ก.พ.61) เวลา 17.00 น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวการท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ตอนฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาน้ำท้วม และการสร้างแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายทะเบียนอำเภอท่าฉาง ได้รับจดทะเบียนสมรสพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายทะเบียนอำเภอท่าฉาง ได้รับจดทะเบียนสมรสพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอท่าฉาง เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของประชาชนพร้อมทั้งสร้างความประทับใจต่อหน่วยงานราชการ

นายอำเภอบ้านนาเดิมได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง

เมื่อวันที่14 กพ2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิมได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง ในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจต่อหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาสเทศกาล วันแห่งความรัก และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พุทธศักราช 2561

นายทะเบียนอำเภอชัยบุรี ได้รับจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่สมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอชัยบุรี

วันนี้ (วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายทะเบียนอำเภอชัยบุรี ได้รับจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่สมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอชัยบุรี เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายอำเภอชัยบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คู่จดทะเบียน จำนวน 21 คู่เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้ชายหญิงจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างความอบอุ่น ความมั่นคงให้กับครอบครัว และเป็นการรักษาสิทธิ สถานภาพบุคคลของประชาชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทยต่อไป

อำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมรักษ์คลองยัน ล่องแก่ง แต่งงาน โดยได้รับจดทะเบียน

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมรักษ์คลองยัน ล่องแก่ง แต่งงาน โดยได้รับจดทะเบียนสมรสพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ ท่านำ้บางไต หมู่ที่ 16 ต.ตะกุกเหนือ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอวิภาวดี

อำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี การระลึกถึงความสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาน้ำตกโตนตาเทือ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมมอบจักรยานให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลย่านยาว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คนเวลา 13.00 น. จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน