นายอำเภอบ้านนาสาร ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

วันนี้ (12 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายสำนวน ทองศรี ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ฯ เจ้าหน้าที่ อสม. ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 4 ราย

You may also like...