นายอำเภอเกาะสมุย ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นอ.เกาะสมุย นางกรกมล ยุติธรรม นายกกิ่งกาชาดเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตี่ยงและผู้ด้อยโอกาส อำเภอเกาะสมุย ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวน 6 ราย

You may also like...