นายอำเภอบ้านนาเดิม พี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ

วันนี้ 13/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์นายอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงอำเภอ ณ หนองน้ำห้วยมัด ม.2 ต.ทรัพย์ทวี จำนวน 50,000 ตัว

You may also like...