ตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

(12.ก.พ.๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จัดโดยนิคมสหกรณ์พนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านสองพี่น้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพเกษตรกร พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาเป็นตลาดเกษตรกรต่อไป
‎โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ‎

You may also like...