Daily Archive: กุมภาพันธ์ 14, 2018

นายอำเภอบ้านนาสาร ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (13 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชี จำนวน 7 ราย

อำเภอบ้านนาเดิม ได้ร่วมกันสมทบทุนงบประมาณจัดสร้าง บ้านสำเร็จรูปขนาด3*3 เมตร วัสดุโครงสร้างเหล็ก หลังคาและผนังเมทัลชีท ราคารวมติดตั้ง ขนส่ง ประมาณ25000 บาท

(13กพ61) นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำนันตำบลบ้านนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมส่งมอบบ้านอาศัยให้กับนายประเสริฐ แซ่จั้ง อายุ 53ปี อยู่บ้านเลขที่27 หมู่5 ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐฯ ได้ประสพเหตุ บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดทั้งหลังเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งนายทศพล ขวัญม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พร้อมภาคีเครือข่าย ประชารัฐ ได้ร่วมกันสมทบทุนงบประมาณจัดสร้าง บ้านสำเร็จรูปขนาด3*3 เมตร วัสดุโครงสร้างเหล็ก หลังคาและผนังเมทัลชีท ราคารวมติดตั้ง ขนส่ง ประมาณ25000 บาท และเครือข่ายจะได้ระดมทุน เพื่อต่อเติมห้องสุขาและ สนับสนุนความเป็นอยู่ด้านอาชีพ(เลี้ยงเป็ด)ในโอกาสต่อไป

นายอำเภอบ้านนาเดิม พี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ

วันนี้ 13/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์นายอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงอำเภอ ณ หนองน้ำห้วยมัด ม.2 ต.ทรัพย์ทวี จำนวน 50,000 ตัว

นายอำเภอเกาะสมุย ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นอ.เกาะสมุย นางกรกมล ยุติธรรม นายกกิ่งกาชาดเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตี่ยงและผู้ด้อยโอกาส อำเภอเกาะสมุย ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวน 6 ราย

นายอำเภอบ้านนาสาร ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

วันนี้ (12 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายสำนวน ทองศรี ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ฯ เจ้าหน้าที่ อสม. ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 4 ราย

นายอำเภอเคียนซามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

วันนี้ 12 กพ 61 เวลา 13.00 น.
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่ อสม. และรพ.เคียนซา ออกเยี่ยมเยียน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเคียนซา เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ราย

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของผู้สูงอายุ ชมรมคนรักในหลวงบ้านคลองน้ำดำ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

วันนี้ 13/02/2561 นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้มอบหมายนายวิระชัย ชุมแก้ว ปลัดอาวุโส, ปลัดธนิตย์ชัย เทือกสุบรรณ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของผู้สูงอายุ ชมรมคนรักในหลวงบ้านคลองน้ำดำ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

อำเภอวิภาวดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนท่านหญิงวิภา

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561)เวลา09.10 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนท่านหญิงวิภา ม1 ตำบลตะกุกเหนือ อ วิภาวดี จ สุราษฎร์ธานี

อำเภอพนม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนา เส้นทางถนนและบริเวณพื้นที่โดยรอบบริเวณแปลงพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันนี้ (๑๐ ก.พ. ๖๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
‎นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดูแลปรับปรุง พัฒนา เส้นทางถนนและบริเวณพื้นที่โดยรอบบริเวณแปลงพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ ๑๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชาชนและจิตอาสาฯ เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

ตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

(12.ก.พ.๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร Coop-Market ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จัดโดยนิคมสหกรณ์พนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านสองพี่น้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพเกษตรกร พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาเป็นตลาดเกษตรกรต่อไป
‎โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ‎