โครงการ “จิบน้ำชา อาสาคลายทุกข์”ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน

วันนี้(7 กพ. 61 เวลา 07.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมนายอดิสันต์ รัตนบุรี ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลพรุไทยและปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ได้เข้าพบปะประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลพรุไทย ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพรุไทย ตามโครงการ “จิบน้ำชา อาสาคลายทุกข์” เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆรวมทั้งชี้แจงนโยบายสำคัญชองรัฐบาล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โครงการไทยนิยมยั่งยืน รับฟังความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นกลุ่มย่อยรายหมู่บ้าน ในบรรยากาศไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนกล้าพูดคุยแสดงความคิดเห็น ลดกำแพงระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ ทำให้ง่ายต่อการประสานผู้เกี่ยวข้องในการตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ต่อไป ในการนี้ประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลพรุไทยได้ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี

You may also like...