อำเภอท่าชนะจัดโครงการจิตอาสาบริเณชายหาดสำเร็จ

7 ก.พ.61 นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นายปิยะ วัฒนปรีชาพงศ์ ปลัดอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเณชายหาดสำเร็จ ม.5 ต.ท่าชนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าชนะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯเข้าร่วม

You may also like...