อำเภอคีรีรัฐนิคมร่วมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

You may also like...