จิตอาสา ของอำเภอท่าฉางโดยร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายโกศลลาด

วันที่ 2 ก.พ.61 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามแผนดำเนินกงานโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจของอำเภอท่าฉาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยร่วมกันพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายโกศลลาด ตั้งแต่บริเวณหน้าร.ร.บ้านคุณหนู-ถนนเอเชีย ตำบลคลองไทร มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน อบต.คลองไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรกำนัน และประชาชน จำนวน 100 คน

 

You may also like...