จิตอาสาอำเภอท่าชนะทำความสะอาดบริเวณชายหาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน

8 ก.พ.61 นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเณชายหาดบ้านปากน้ำท่าม่วง ม.4 ต.วัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนในเขตตำบลวัง และประชาชนจิตอาสาฯเข้าร่วม มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมที่สำคัญของนักเรียน – นักศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมเก็บขยะในทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่5 ให้การสนับสนุน และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

You may also like...