การแก้ไขปัญหากรณีบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินการในไทยกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดในคนงานไทย

วันนี้ 07/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้มอบหมาย นายวิระชัย ชุมแก้ว ป.หน.กง.ปค. ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ในการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหากรณีบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินการในไทยกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดในคนงานไทย โดยมีผกก.สภ.บ้านนาเดิม ผอ.รพ.บ้านนาเดิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ท่าเรือ ร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ตลอดทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการจากผู้บริหารบริษัท เจ-กูร์เมซ จำกัด และผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัท เจ-กูร์เมซ จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม

You may also like...