โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทรัพย์ทวี

วันนี้ 05/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทรัพย์ทวี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานจากนายอำเภอสู่องค์กรสตรีในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” มีเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

You may also like...