Daily Archive: กุมภาพันธ์ 7, 2018

ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบาย

วันนี้ 6 ก.พ.61 เวลา14.00น พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพล.ต.ท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานราชการ พบปะประชาชนและรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และ เกาะเต่าโดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับ มีนายอำเภอเกาะพะงัน ผู้บริหารท้องถิ่น หัวน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมรับฟังและเสนอปัญหาต่างๆ ณ ศาลาเอนกประสงค์พรุเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทรัพย์ทวี

วันนี้ 05/02/2561 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทรัพย์ทวี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานจากนายอำเภอสู่องค์กรสตรีในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” มีเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการชายหาดปลอดบุหรี่”

วันที่ 6 กพ 61 เวลา09.30น นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการชายหาดปลอดบุหรี่” โดยมีอำเภอเกาะสมุย สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5(สฎ) ส่วนราชการต่างๆ เทศบาลนครเกาะสมุย ผู้ประกอบการโรงแรม นักเรียน จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชายหาดบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสารพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (6 กพ 61) เวลา 10.00 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายสำนวน ทองศรี ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเตาใหม่ และหมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 10 ราย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อำเภอบ้านนาสาร รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอ

 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ตรวจเรือประมง

วันนี้ (5 ก.พ.61) นายพิษณุ นวลน้อม จพง.ปค.ชก. และ ม.ญ.วิทวัฒน์ คุ้มรักษ์ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO สุราษฎร์ธานี ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประจำศูนย์ PIPO ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า-แจ้งออก ประจำวันที่ 5 ก.พ.61 รวมจำนวน 25 ลำ โดยดำเนินการตรวจเรือลำแรก เวลา 06.50 น. และตรวจเรือลำสุดท้ายเสร็จ เวลา 21.00 น. ผลการตรวจปกติ

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืนไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, มหาสมุทร และ สถานที่กลางแจ้งไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี อาหาร

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ.พนม

วันนี้ (๕ ก.พ. ๖๑) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ และนิคมสร้างตนเองขุนทะเล ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบันทึกข้อมูลผลการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อเก็บฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เทศบาลตำบลพนม อบต.พนม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพนม จำนวนกว่า ๓๐๐ คน  โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, งานแต่งงานในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม