อำเภอบ้านนาเดิม นำจิตอาสา จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันนี้ 2 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายเราทำความดีด้วยหัวอำเภอบ้านนาเดิม นำจิตอาสา ใจ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนดำเนินกงานโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561โดยจัดทำโครงการ “ชาวราชสีห์ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป้าหมายสร้างความรักสามัคคี สำนึกในหน้าที่ และสถาบันหลักของชาติโดย มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรกำนัน ร่วมกิจกรรมจำนวน200ณ หอประชุมอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...