ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถเช่า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถเช่า ให้เรียกเก็บสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ จากผู้มาติดต่อขอเช่ารถไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันและติดตามตัวผู้เช่า ในกรณีนำรถเช่าไปก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

You may also like...