Daily Archive: กุมภาพันธ์ 2, 2018

ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถเช่า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถเช่า ให้เรียกเก็บสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ จากผู้มาติดต่อขอเช่ารถไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันและติดตามตัวผู้เช่า ในกรณีนำรถเช่าไปก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

อำเภอบ้านนาเดิม นำจิตอาสา จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันนี้ 2 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายเราทำความดีด้วยหัวอำเภอบ้านนาเดิม นำจิตอาสา ใจ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแผนดำเนินกงานโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561โดยจัดทำโครงการ “ชาวราชสีห์ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป้าหมายสร้างความรักสามัคคี สำนึกในหน้าที่ และสถาบันหลักของชาติโดย มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรกำนัน ร่วมกิจกรรมจำนวน200ณ หอประชุมอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี