Monthly Archive: มกราคม 2018

จิตอาสา อำเภอคีรีรัฐนิคม พัฒนาบริเวณวัดน้ำหัก

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดน้ำหัก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณวัดน้ำหัก กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี การระลึกถึงความสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และดำเนินกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีนิคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน

เปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 61/2561

วันนี้(22 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 61/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ เมือง จ สุราษฎร์ธานี

ปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561

วันนี้(19 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผว สฎ มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสฎ เป็นประธานปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ เมือง จ สฎ

เปิดงานมหกรรมพระแสงรำลึกและงานกาชาดประจำปี 2561 ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอพระแสง จ.สฎ.

วันนี้ เวลา 18.30 น นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ. สฎ. มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด สฎ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพระแสงรำลึกและงานกาชาดประจำปี 2561 ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอพระแสง จ.สฎ.

จิตอาสา อำเภอเกาะสมุย ร่วมทำความสะอาด สวนสาธารณะ,หาดทรายริมทะเล

วันนี้ (14 ม.ค.61 )เวลา 09.30นนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นอ.เกาะสมุย นำจิตอาสา อำเภอเกาะสมุย ร่วมทำความสะอาด สวนสาธารณะ,หาดทรายริมทะเล ณ บ้านทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 70 คน

อำเภอวิภาวดี นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ทำความสะอาด สำนักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน

วันนี้(11 มกราคม 2561) นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ทำความสะอาด สำนักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน ม. 9 ต. ตะกุกใต้ อ. วิภาวดี มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

จิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดวชิรประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ 10 มค.61 ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธาน ในการนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดวชิรประดิษฐ์ ม.4 ต.ตะเคียนทอง มีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนา ประมาณ  350 คน

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

วันนี้(9 มกราคม 2561)เวลา 09.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561

วันนี้(8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ เมือง จ สุราษฎร์ธานี

สาธารณสุขอำเภอดอนสัก จิตอาสาด้านการแพทย์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

อำเภอดอนสัก/สาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดสมาชิกจิตอาสาด้านการแพทย์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ บริเวณทางเข้าท่าเรือชีทรานเฟอร์รี่ ม.๘ ต.ดอนสัก และบริเวณหน้าวัดเขาพระอินทร์ครับ ม.4 ต.ปากแพรก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ ถึงวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น