อำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑

อ.เวียงสระ
-วันนี้ ( วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑ ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. เขานิพันธ์ ไปจนถึงสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ระยะทางรวมไป – กลับ กว่า ๔ กิโลเมตร มีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน

You may also like...