นายอำเภอบ้านนาเดิม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่

เมื่อวันที่ (27/มค/61)เวลา 10.00 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยกำนันตำบลทรัพย์ทวี จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่ หมู่ที่1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้อนุรักษ์ป่าชุมชน มีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมประมาณ 200คน เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วรับประทานอาหารพร้อมกัน

You may also like...