นายอำเภอท่าชนะเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด

วันที่ 30 ม.ค.61 นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ วัดถ้ำใหญ่ ม.5 ต.วัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.และประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด และบริเวณถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าชนะ และได้มีการนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ประชาชนจิตอาสา ร่วมสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณภูเขาประสงค์ เขตตำบลวัง เพื่อเตรียมการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป

You may also like...