Daily Archive: มกราคม 31, 2018

นายอำเภอท่าชนะเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด

วันที่ 30 ม.ค.61 นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ วัดถ้ำใหญ่ ม.5 ต.วัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.และประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด และบริเวณถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าชนะ และได้มีการนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ประชาชนจิตอาสา ร่วมสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณภูเขาประสงค์ เขตตำบลวัง เพื่อเตรียมการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป

นายอำเภอบ้านนาเดิม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่

เมื่อวันที่ (27/มค/61)เวลา 10.00 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยกำนันตำบลทรัพย์ทวี จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่ หมู่ที่1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้อนุรักษ์ป่าชุมชน มีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมประมาณ 200คน เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วรับประทานอาหารพร้อมกัน

อำเภอเกาะสมุย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด หาดทรายริมทะเล

วันนี้ 27ม.ค.61 เวลา 09.30นประชาชนจิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”อำเภอเกาะสมุย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด หาดทรายริมทะเล บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑

อ.เวียงสระ
-วันนี้ ( วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑ ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. เขานิพันธ์ ไปจนถึงสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ระยะทางรวมไป – กลับ กว่า ๔ กิโลเมตร มีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน